Byt lösenord när du byter partner

This article in Swedish has previously been published on my Linkedin site.

Internetstiftelsen i Sverige gav i september ut en rapport om svenskars lösenordsvanor. Jag vet inte om jag vill rekommendera läsning eller ej. Tycker du som jag att lösenord och informationssäkerhet är intressant? Då är det en lättläst och matnyttig översikt för den intresserade. Tycker du att lösenord ett frustrerande gissel? Hoppa detta.

Continue reading “Byt lösenord när du byter partner”